Intresse anmälan

Är du behov av bostad?
Skicka en intresseanmälan till oss. Du finner anmälan längst ner på sidan!
Sänd den ifyllda blanketten till:

STOLPEN I FÄRJESTADEN AB
Industrigatan 1
386 32 FÄRJESTADEN

Klicka här för att ladda ner ansökan


.

.