Lägenheter

Lägenheter
Är du behov av bostad?
Skicka en intresseanmälan till oss. Du finner anmälan längst ner på sidan!
Sänd den ifyllda blanketten till:

STOLPEN I FÄRJESTADEN AB
Industrigatan 1
386 32 FÄRJESTADEN
Våra fastigheter ligger på nedanstående adresser:

Hantverksgatan 2

Storgatan 34

Storgatan 50

Storgatan 51A

Storgatan 51B

Storgatan 72

DOKUMENT
Ansökningsblankett


.

.